takaisin


Tantrajooga

  

Uskonnollisen harjoituksen, sadhanan voidaan yleisesti katsoa koostuvan kahdesta osasta: palvontarituaaleista ja joogasta. Usein joogaharjoitukset tehdään rituaalin osana ja näin luonnollisesti näitä molempia aspekteja voidaan pitää yhtä tärkeinä. Nämä osat voidaankin erottaa toisistaan vain käsitteellisesti. Vaikka hatha yoga-tradition voidaankin historiallisesti katsoa olevan jollain tavalla tantrista, ei sitä kuitenkaan pidetä välttämättä ”puhtaana” tantrisena joogamuotona, kuten ei myöskään Patanjalin joogaa. Klassisen joogan katsotaan olevan hyvä osa tantrista harjoitusta, mutta tällöin tarkoitetaan yleensä systeemin viimeisiä, meditaatioon liittyviä harjoituksia. Klassisen joogan moraalisten käyttäytymissääntöjen, pidättäytymislupausten ja asentoharjoitusten ei katsota kuuluvan osaksi tantrista joogaa ainakaan klassisessa mielessä.

 

LÄHDE:  Ylläoleva Tantrajoogan kuvaus on lainattu Wikipedian tantraa käsittelevältä sivulta: 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tantra

  

Lisää linkkejä Tantrajoogaan liittyen:

http://www.abc-of-yoga.com/styles-of-yoga/tantric-yoga.asp
http://www.abc-of-yoga.com/info/tantra-yoga.asp