takaisin


Taojooga

 

Taojooga pohjautuu vanhaan taolaiseen hengentraditioon. Sen keskeisiä menetelmiä ovat eriasteiset fyysiset, meditaatio- ja chi -energiaharjoitukset. Harjoitusten tarkoitus on ylläpitää ja edistää fyysistä vitaliteettia, tasapainottaa tunteita sekä edistää mielen selkeyttä ja henkisyyttä. Harjoittelussa keskitytään erityisesti alkuvaiheessa rentoutumiseen, kehoyhteyden luomiseen, hiljentymiseen ja chi-energian tuntemiseen. Näistä kaikista on hyötyä myöhemmässä vaiheessa, kun harjoittelua laajennetaan ja syvennetään. Taojooga ohjaa meitä läsnäolevaan yhteyteen todellisen olemuksemme kanssa.

  

Todellinen fyysinen keho

Taojoogassa fyysinen keho nähdään todellisena, yhtenä hengen ilmentymänä, hienomman kuolemattoman hengen asuntona. Siksi fyysistä kehoa ei vieroksuta vaan sen terveyttä ja vitaalisuutta pyritään vaalimaan. Vaikka fyysinen kehomme mielletäänkin aineeksi, on se tiivein osa energiakehoamme. Todellisuudessa kehomme on hyvin laaja käsite, sisältäen fyysisen, emotionaalisen, mentaalisen ja henkisen olemuspuolemme. Fyysisen kehon hyväksyminen todellisena maadoittaa ja antaa konkreettisen perustan elämällemme.

  

Elinten harjoittaminen

Taojooga-harjoituksissa keskitytään paljon sisäelimiin. Elimet edustavat meissä eri voimien vuorovaikutusta. Ne ylläpitävät kehon harmoniaa ja reagoivat herkästi kaikkiin sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin. Elimillä on kyky varastoida ja synnyttää energiaa. Ne kantavat itsessään tunteita, ajatuksia, kokemuksia ja muistoja. Negatiiviset vaikutukset heijastuvat usein kielteisinä tunteina, elinhäiriöinä ja stressinä. Taojooga tasapainottaa elinten tilaa ja muuntaa negatiivisia tunne-energioita positiiviseksi elinvoimaksi.

  

Energiakeho

Elämänvoimamme virtaa mm. kehomme ulko- ja sisäpuolella kulkevia väyliä eli meridiaaneja pitkin. Meridiaanit ravitsevat ja yhdistävät kehomme eri alueita elimistä ja kudoksista soluihin asti. Ne ovat osa elämänvoiman kenttäämme, josta Taojoogassa käytetään nimeä energia- eli chi-keho. Tämä chi-keho ilmenee meissä monella eri tavalla. Se on eräänlainen yhteyskenttä, jonka kautta välittyy "värähtelytieto" ulkoisen ja sisäisen maailmamme välillä. Runsas chi-energia ja sen vapaa kulku ovat merkki hyvästä terveydestä ja elinvoimasta.

 

Chi-meditaatio

Yhteys elinvoiman kenttäämme tarkoittaa samaa, kuin läsnäolo oman elämämme kanssa. Hienovärähteisen chi:n tunteminen kysyy kuitenkin meiltä erityistä virittäytyneisyyttä ja hiljentymistä. Taojooga-harjoitusten avulla voimme kasvattaa tietoisuuttamme ja herkkyyttämme tästä elämäämme kantavasta voimasta ja oppia ohjaamaan sitä mm. hengityksen, kehon liikkeen, silmien, mielikuvien ja mielen huomion avulla.

  

Kenelle

Taojooga tarjoaa monipuolisen harjoitusmetodin, joka harjaannuttaa tasapuolisesti kaikkia olemuspuoliamme. Se ei vaadi akrobatiaa tai mitään muutakaan erityisosaamista. Riittää, kun olet kiinnostunut hyvinvoinnistasi ja avoin uusille asioille. Lähtökohdistamme riippumatta kaikki edistyvät harjoituksen myötä. Taojooga on joustava harjoitusmenetelmä, joka myötäilee harjoittajansa iän, sukupuolen, fyysisten rajoitteiden ym. mukaan.

   

LÄHDE:  Ylläoleva Taojoogan kuvaus on lainattu taojooga.fi sivustolta: 

http://www.taojooga.fi/mitaontaojooga.php

 

Lisää linkkejä Taojoogaan liittyen:

http://www.abc-of-yoga.com/info/taoist-yoga.asp